Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

Αν φέρουμε, για λίγο, σε επαφή τις δύο σφαίρες και μετά τις απομακρύνουμε:
α. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο -8nC και η δεύτερη +2nC
β. η πρώτη σφαίρα θα...

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό

Να βρείτε:
α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική του θέση              β. την αρχική και την τελική του θέση... 

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για "ανήσυχους" μαθητές Α΄ Γυμνασίου: το περιστέρι

Η ζυγαριά που φαίνεται στην εικόνα ισορροπεί έχοντας στον δεξιό της δίσκο ένα περιστέρι που κάθεται πάνω σε έναν μικρό σωρό με στάρι και  στον αριστερό της κατάλληλα σταθμά.
Αν το περιστέρι αρχίσει να τρώει τους σπόρους:
α. πολύ αργά  β. κανονικά...

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις

   φορτίζουμε τη γεννήτρια και πλησιάζουμε τον ένα θύσανο προς τον άλλον, έχοντας προηγουμένως, με τη βοήθεια καλωδίων, συνδέσει:
       και τους δύο θυσάνους με τον ίδιο πόλο της γεννήτριας, τον ένα θύσανο με τον ένα και τον άλλον με τον άλλον πόλο της γεννήτριας

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για "ανήσυχους" μαθητές Α΄Γυμνασίου: δύο ράβδοι

Διαθέτουμε, μόνο, δύο ράβδους, που η μία έχει μήκος 5m και η άλλη 3m, χωρίς υποδιαιρέσεις.
Πώς με τη βοήθειά τους θα προσδιορίσουμε μια απόσταση μήκους: α. 8m     β. 2m   γ. 1m...     

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός

Πλησιάζουμε το σώμα, συγκρατώντας το με μονωτική λαβή, στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς και αν παρατηρήσουμε ότι το σφαιρίδιο αποκλίνει από την κατακόρυφη το σώμα είναι φορτισμένο, άλλως είναι αφόρτιστο. (απαραίτητη προϋπόθεση: το σφαιρίδιο πρέπει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, πράγμα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε αν το πιάσουμε για λίγο με το χέρι μας)

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: εισαγωγή

η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή
ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης
η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού κατασκευής ενός σώματος και όχι του σώματος