Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρική ενέργεια

Από ποια σχέση δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια ηλεκτρική συσκευή και πώς αυτή προκύπτει; 
Από ποιες επί πλέον σχέσεις δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν αντιστάτη και πώς αυτές προκύπτουν;

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις

Πόση δύναμη πρέπει να ασκήσουμε στο κιβώτιο, για να μη μας το “πάρει” ο αέρας, αν
Α.  η δύναμη είναι αντίρροπη με  τη δύναμη του ανέμου
Β. η δύναμη είναι ομόρροπη με το βάρος του κιβωτίου και:
α. το δάπεδο είναι λείο
β. το δάπεδο ασκεί στο κιβώτιο τριβή 30Ν...

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Επιλεγμένες Ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

        (Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.
Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά  προς τα αριστερά αν κινήσουμε:
α. προς τα δεξιά το σώμα Α
β. προς τα αριστερά το σώμα Β
γ. προς τα δεξιά το σώμα Α και προς τα αριστερά το... 

  

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών

Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =4να βρεθούν:
δ. η τάση V3 στα άκρα του τρίτου αντιστάτη και η ένταση Ι3 του ρεύματος που τον διαρρέει 
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος, η τάση V...

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: συνισταμένη δυνάμεων

Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης: α.  των δυνάμεων F1 και F3                 β. των δυνάμεων F2 και F4
γ. όλων των δυνάμεων

Απάντηση στις Σπαζοκεφαλιές για "ανήσυχους" μαθητές Α΄Γυμνασίου: το σαλιγκάρι

Ένα σαλιγκάρι παρασύρθηκε από τον άνεμο και έπεσε στον πάτο ενός ξεροπήγαδου βάθους 5 μέτρων, χωρίς ευτυχώς να τραυματισθεί. Κάποια στιγμή, και επειδή το σαλιγκάρι πεινάει, αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω για να... 

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: κύκλωμα αντιστατών

Οι αντιστάτες που φαίνονται στην εικόνα έχουν  αντιστάσεις 2Ω ο πρώτος και 8Ω ο δεύτερος.
Αν η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του πρώτου αντιστάτη είναι 8να βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον  πρώτο αντιστάτη,   β. η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του...

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Μια διδακτική προσέγγιση άσκησης του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

Από ένα νήμα κρεμάμε σφαίρα βάρους 5Ν, όπως δείχνει η διπλανή εικόνα. Να σχεδιάσεις και να υπολογίσεις τα μέτρα των δυνάμεων, που ασκούνται: α) στη σφαίρα,           β) στο νήμα

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για "ανήσυχους" μαθητές Α΄Γυμνασίου: το σαλιγκάρι

Ένα σαλιγκάρι παρασύρθηκε από τον άνεμο και έπεσε στον πάτο ενός ξεροπήγαδου βάθους 5 μέτρων, χωρίς ευτυχώς να τραυματισθεί. Κάποια στιγμή, και επειδή το σαλιγκάρι πεινάει, αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω για να... 

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Απάντηση στην επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: συνδέσεις αντιστατών

(Σ) Η ολική αντίσταση του συστήματος των οκτώ αντιστατών, κάθε ένας των οποίων έχει αντίσταση R, είναι:
α. R/2    β. R  
γ.2R      δ.4R
(το “μυστικό”: σε κάθε περίπτωση η ολική αντίσταση υπολογίζεται “με το νου” αν γίνει κατάλληλη “πάσα” σε προηγούμενες συνδεσμολογίες)

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Απάντηση στις Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για "ανήσυχους" μαθητές Β΄ Γυμνασίου: ο Ατσίδας

Τι το παράξενο θα συνέβαινε, αν, μόλις ο Θρασύβουλας ήταν έτοιμος να επιστρέψει με την παραγγελία, χανόταν ξαφνικά η τριβή: 
·       ανάμεσα στο μπουκάλι της πορτοκαλάδας και στο δίσκο 
·       θα ερχόταν ο Θρασύβουλας με το δίσκο άδειο... 

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση σχολικού βιβλίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό ρεύμα

β. Ι=V/R , απ’ όπου V=Ι.και με αντικατάσταση και εκτέλεση των πράξεων έχουμε V=0,3A.20Ω    ή  V=6V
Vπ =V, διότι η σύνδεση είναι παράλληλη, άρα Vπ=6V

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: σύνθεση δυνάμεων

Επειδή οι δυνάμεις F1 , Fέχουν κατεύθυνση προς τα δεξιά,
η συνισταμένη τους Fδ έχει επίσης κατεύθυνση προς τα δεξιά και μέτρο: 
Fδ= F1+ F2 ή
Fδ=60Ν+115Ν ή                             Fδ=175Ν

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για "ανήσυχους" μαθητές Α΄ Γυμνασίου: δώδεκα κέρματα

Διαθέτουμε μια ζυγαριά με ίσους βραχίονες (χωρίς σταθμά) και δώδεκα κέρματα απόλυτα ίδια εξωτερικά. 
Πώς θα βρούμε το κάλπικο κέρμα αν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε τη ζυγαριά για τρεις, το πολύ, ζυγίσεις;