Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: συνισταμένη δυνάμεων

Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης: α.  των δυνάμεων F1 και F3                 β. των δυνάμεων F2 και F4
γ. όλων των δυνάμεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου