Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Συνδεσμολογία “άπειρων” πυκνωτών


Δίνεται η συνδεσμολογία των “άπειρων” πυκνωτών.
Να βρεθεί η ισοδύναμη χωρητικότητα Cολ μεταξύ των σημείων Α και Β.
Όλοι οι πυκνωτές έχουν την ίδια χωρητικότητα C.Συνδεσμολογία “άπειρων” αντιστατών


Δίνεται η συνδεσμολογία των “άπειρων” αντιστατών. 
Να βρεθεί η ισοδύναμη αντίσταση Rολ μεταξύ των σημείων Α και Β.
Όλοι οι αντιστάτες παρουσιάζουν την ίδια αντίσταση R.


Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για "ανήσυχους " μαθητές Γυμνασίου (δώδεκα κέρματα)

Διαθέτουμε μια ζυγαριά με ίσους βραχίονες (χωρίς σταθμά) και δώδεκα κέρματα απόλυτα ίδια εξωτερικά.
Γνωρίζουμε ότι ένα από τα κέρματα είναι κάλπικο, δηλαδή η μάζα του είναι διαφορετική...

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για "ανήσυχους" μαθητές Γυμνασίου (έντεκα κέρματα)


Διαθέτουμε μια ζυγαριά με ίσους βραχίονες (χωρίς σταθμά) και έντεκα κέρματα απόλυτα ίδια εξωτερικά.
Γνωρίζουμε ότι ένα από τα κέρματα είναι κάλπικο, δηλαδή η μάζα του είναι διαφορετική

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για "ανήσυχους" μαθητές Γυμνασίου (δέκα κέρματα)


Διαθέτουμε μια ζυγαριά με ίσους βραχίονες (χωρίς σταθμά) και δέκα κέρματα απόλυτα ίδια εξωτερικά.
Γνωρίζουμε ότι ένα από τα κέρματα είναι κάλπικο, δηλαδή η μάζα του είναι διαφορετική...