Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: σύνθεση δυνάμεων

Επειδή οι δυνάμεις F1 , Fέχουν κατεύθυνση προς τα δεξιά,
η συνισταμένη τους Fδ έχει επίσης κατεύθυνση προς τα δεξιά και μέτρο: 
Fδ= F1+ F2 ή
Fδ=60Ν+115Ν ή                             Fδ=175Ν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου