Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου:επανάληψη

  (Σ, Λ) Η γωνία ανάμεσα στην προσπίπτουσα και την ανακλώμενη ακτίνα είναι ίση με:
α. το διπλάσιο της γωνίας πρόσπτωσης   
β. το διπλάσιο της γωνίας ανάκλασης
γ. το άθροισμα των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης
δ. τη διαφορά των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου