Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου: ενέργεια


Κιβώτιο βάρους 20Ν μετατοπίζεται οριζόντια προς τα δεξιά κατά 10m, με την επίδραση δύναμης 5Ν οπότε:

i. (Σ) το έργο που παράγει η δύναμη είναι:

α. 200J   β. 100J      γ. 50J  δ. 0J
i i. (Σ) το έργο που παράγει το βάρος είναι:
α. 200J    β. 100J    γ. 50J    δ. 0J


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου