Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: κλίμακες θερμοκρασίας


Ο Κέλσιος (Celsius) όρισε ως μηδέν βαθμούς της κλίμακάς του (0οC) τη θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο (προερχόμενος από απεσταγμένο νερό) πάγος (με προϋπόθεση ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με 1Atm) και ως εκατό βαθμούς (100ο C) τη θερμοκρασία στην οποία βράζει το (απεσταγμένο) νερό (με την ίδια προϋπόθεση) και χώρισε το διάστημα μεταξύ αυτών των ενδείξεων σε 100 ίσα μέρη που το κάθε ένα είναι ίσο με 1ο C, που είναι και η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας σ’ αυτήν την κλίμακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου