Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: είδωλο


Να σχεδιαστεί το είδωλο του αριθμού 7 σε επίπεδο καθρέφτη.
Απάντηση
Ονοματίζουμε τα “ακραία” σημεία του αριθμού Α, Β, Γ…
Βρίσκουμε το συμμετρικό κάθε σημείου ως προς τον καθρέφτη που είναι και το είδωλό του και το ονοματίζουμε με το ίδιο, αλλά τονισμένο, γράμμα.
Ενώνουμε τα είδωλα μεταξύ τους τηρώντας τη σειρά που έχουν τα τονισμένα γράμματα, Α΄, Β΄, Γ΄…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου