Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής

διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και ποιο (ή ποια) ζητείται
γράφουμε τον κατάλληλο, για την λύση της  άσκησης, τύπο
μετατρέπουμε, αν χρειάζεται, τις τιμές των δεδομένων μεγεθών στο ίδιο σύστημα μετρήσεων (κατά προτίμηση στο S.I.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου