Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση του φωτός

Οι νόμοι της (κατοπτρικής) ανάκλασης είναι:
α. η προσπίπτουσα ακτίνα σε ένα καθρέφτη, η ανακλώμενη απ’ αυτόν και η κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (το οποίο είναι κάθετο με τον καθρέφτη) 
β. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης

                           δηλαδή π=α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου