Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: διάθλαση


Η γωνία πρόσπτωσης π ορίζεται όπως και στο φαινόμενο της (κατοπτρικής) ανάκλασης. 
Γωνία διάθλασης δ ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται από τη διαθλώμενη ακτίνα και την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, στο σημείο πρόσπτωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου