Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Η αγορά ενός καλού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου είναι επένδυση

    θα βρείτε σε κάθε κεφάλαιο:  
    ·        ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις
    ·        δραστηριότητες με απλά πειράματα, όλες τις υποχρεωτικές και μη πειραματικές ασκήσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις και συνθετικές εργασίες
    ·        απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου
    ·        υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα
    ·        λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
·        επιλεγμένες ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, συμπλήρωσης πίνακα, αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ανοιχτές,  κρίσεως, επανάληψης με υποδείξεις-απαντήσεις
·        επιλεγμένες “σπαζοκεφαλιές” με υποδείξεις-απαντήσεις
·        επιλεγμένες ασκήσεις με υποδείξεις-απαντήσεις
·        πρόχειρο διαγώνισμα με υπόδειξη-απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου