Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: διάθλαση

Η γωνία πρόσπτωσης π ορίζεται όπως και στο φαινόμενο της (κατοπτρικής) ανάκλασης. 
Γωνία διάθλασης δ ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται από τη διαθλώμενη ακτίνα και την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, στο σημείο πρόσπτωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου