Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: σύνθεση δυνάμεων

Επειδή οι δυνάμεις F1 , Fέχουν κατεύθυνση προς τα δεξιά,
η συνισταμένη τους Fδ έχει επίσης κατεύθυνση προς τα δεξιά και
μέτρο: Fδ=F1+F2 ή Fδ=60Ν+115Ν ή Fδ=175Ν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου