Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση του φωτός

α. η προσπίπτουσα ακτίνα σε ένα καθρέφτη, η ανακλώμενη απ’ αυτόν και η κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και
β. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης

                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου