Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (διάθλαση)


  Προσθέτουμε μια ποσότητα νερού στη λεκάνη θέτουμε σε λειτουργία τον φακό και μετράμε:
    ·         το ύψος h της στάθμης του νερού και
·       την απόσταση x, από το αριστερό άκρο Ο της λεκάνης, στο οποίο συναντά τον πυθμένα της η φωτεινή ακτίνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου