Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για “ανήσυχους” μαθητές Α΄ Γυμνασίου: η ζάχαρη


Διαθέτουμε μια ζυγαριά με ίσους βραχίονες, ένα βαράκι μάζας 9g, ένα 3g και ένα 1g και μια σακούλα με ζάχαρη.
Πώς θα ξεχωρίσουμε μια ποσότητα ζάχαρης μάζας:
α. 13g, β. 12g, γ. 11g,     δ. 10g, ε. 9g, ζ. 8gστ. 7g, η. 6g, θ. 5g, ι. 4g, ια. 3g, ιβ. 2g, ιγ. 1g;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου