Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης: ομαλά επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση


Η “Υψηλή Γέφυρα Σερβίων”, μια από τις μεγαλύτερες των Βαλκανίων, βρίσκεται στο νομό Κοζάνης κοντά στην πόλη των Σερβίων.
Έχει μήκος s=1372m και μπορούμε, κατά προσέγγιση, να θεωρήσουμε ότι απoτελεί τμήμα περιφέρειας κύκλου ακτίνας R=1372m
Κάποια χρονική στιγμή (που έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα πάνω στη γέφυρα) ένα αυτοκίνητο μάζας m=1000kg ξεκινάει από το ένα άκρο της γέφυρας και κινείται προς το άλλο με γραμμική επιτάχυνση σταθερού μέτρου aγ=0.4m/s2

Να βρεθούν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου