Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


(Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β δεν είναι λεία και είναι αρχικά ακίνητα.
Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά προς τα δεξιά αν κινήσουμε: 
α. προς τα αριστερά το σώμα Α 
β. προς τα δεξιά το σώμα Β 
γ. προς τα αριστερά το σώμα Α και προς τα δεξιά το σώμα Β  
δ. προς τα αριστερά και το σώμα Α και το σώμα Β, φροντίζοντας...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου