Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: βάρος


Το κέντρο βάρους του δακτυλίου βρίσκεται στο κέντρο του, δηλαδή έξω από το σώμα !, αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι το βάρος είναι η συνισταμένη των στοιχειωδών (των επί μέρους) βαρών των μικρών τμημάτων από τα οποία συναποτελείται το σώμα, που, ως συνισταμένη, επιτρέπεται να μην ανήκει στο σώμα, διότι δεν είναι πραγματική δύναμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου